فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو

آشنائی با فن خطابه ، اصول مخاطب شناسی ، مناظره ،مباحثه ، تدریس ،قصه گوئی ،دکلمه ، مجریگری و زبان بدن

چگونه توضیح دهیم؟


مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو ، مناظره ، مجریگری ، مباحثه ، مذاکره و مصاحبه استخدامی و رسانه ای .

۳۵ - تمرین مخاطب مداری و اجرای روش های جذب مخاطبان

۱۱

چگونه توضیح دهیم؟

مهارت توضیح دادن، یكی از مهم‏ترین و رایج‏ترین مهارت‏های اجتماعی است و با این وصف، قاعده‏مند كردن آن، دشوار است؛ زیرا كافی بودن توضیح . . .


برچسب‌ها: تمرین سخنرانی, هنر توضیح دادن, مخاطب مداری, جذب مخاطبان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۳ شهریور۱۳۹۱ساعت ۱۵:۱۷ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

چگونگی تاثیر بر مخاطب به وسیله گوش کردن


مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو ، مناظره ، مجریگری ، مباحثه ، مذاکره و مصاحبه استخدامی و رسانه ای .

۳۵ - تمرین مخاطب مداری و اجرای روش های جذب مخاطبان

۱۰

چگونگی تاثیر بر مخاطب به وسیله گوش کردن

گوش کردن از آن جهت مهم است که چگونگی دوستی‏ها، استمرار آن، پیوستگی ارتباطات خانوادگی و حتی کارآیی شغلی - تا حد زیادی - به آن وابسته است. از نظر کمیت و . . .


برچسب‌ها: تمرین سخنرانی, مخاطب مداری, جذب مخاطبان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۳ شهریور۱۳۹۱ساعت ۱۲:۲۸ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

چه طور عشقي ماندگار ايجاد كنيم و درحفظ آن بكوشيم

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو ، مناظره ، مجریگری ، مباحثه ، مذاکره و مصاحبه استخدامی و رسانه ای .

۳۵ - تمرین مخاطب مداری و اجرای روش های جذب مخاطبان

۸

چه طور عشقي ماندگار ايجاد كنيم و درحفظ آن بكوشيم

فصل 8

ما تنها به اين دنيا قدم مي گذاريم . در محدوه اي كه ذهن و بدن ما براي تنها بودن مشخص كرده , زندگي مي كنيم وسرانجام به تنهايي از اين وجود خاكي . . .


برچسب‌ها: تمرین سخنرانی, مخاطب مداری, جذب مخاطبان, ارتباط با مخاطبان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ شهریور۱۳۹۱ساعت ۱۸:۳۵ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

دوستي هايي واقعي و پايدار ايجاد كنيم

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو ، مناظره ، مجریگری ، مباحثه ، مذاکره و مصاحبه استخدامی و رسانه ای .

۳۵ - تمرین مخاطب مداری و اجرای روش های جذب مخاطبان

۷

دوستي هايي واقعي و پايدار ايجاد كنيم

فصل 7

دوستان واقعي كساني هستند كه زندگي شان با سرگذشت و خاطراتي مشترك سپري شده باشد . كساني كه از يكديگر چيزي دريافت كرده باشند . اين مي تواند . . .


برچسب‌ها: تمرین سخنرانی, مخاطب مداری, جذب مخاطبان, ارتباط با مخاطبان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ شهریور۱۳۹۱ساعت ۱۸:۲۹ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

با همه به خوبي ارتباط برقرار كنيم

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو ، مناظره ، مجریگری ، مباحثه ، مذاکره و مصاحبه استخدامی و رسانه ای .

۳۵ - تمرین مخاطب مداری و اجرای روش های جذب مخاطبان

۶

با همه به خوبي ارتباط برقرار كنيم

فصل 6

بياييد به مسئلة خودي بودن در يك جمع , عميق ترنگاه كنيم . اين بار به بررسي اين موضوع مي پردازيم كه چه طور مي توانيم مسائلي جدي تر از . . .


برچسب‌ها: تمرین سخنرانی, مخاطب مداری, جذب مخاطبان, ارتباط با مخاطبان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ شهریور۱۳۹۱ساعت ۱۸:۴ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

در هر جمعي يك خودي باشيم

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو ، مناظره ، مجریگری ، مباحثه ، مذاکره و مصاحبه استخدامی و رسانه ای .

۳۵ - تمرین مخاطب مداری و اجرای روش های جذب مخاطبان

۵

در هر جمعي يك خودي باشيم

فصل 5

آيا تا به حال براي تان پيش آمده ، كه در جمعي قرار بگيريد كه همه مشغول حزف زدن باشند ؟ هريك ازآنها دربارة موضوعي خاص مثل :


برچسب‌ها: تمرین سخنرانی, مخاطب مداری, جذب مخاطبان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ شهریور۱۳۹۱ساعت ۱۷:۴۶ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

از جملات كليشه اي استفاده نكنيد

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو ، مناظره ، مجریگری ، مباحثه ، مذاکره و مصاحبه استخدامی و رسانه ای .

۳۵ - تمرین مخاطب مداری و اجرای روش های جذب مخاطبان

۴

از جملات كليشه اي استفاده نكنيد

فصل 4

مثل دخترها و پسرهاي بزرگ حرف بزنيم

وقتي دو ببر كه در جنگل پرسه مي زنند ، بر حسب اتفاق در جايي روبه روي هم قرار گيرند ، به هم خيره مي شوند . ميخكوب مي شوند . به طور غريزي با خود فكر مي كنند كه :


برچسب‌ها: تمرین سخنرانی, مخاطب مداری, جذب مخاطبان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ شهریور۱۳۹۱ساعت ۱۷:۲۷ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

جذابیت و زیبایی نخستین کلمات

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو ، مناظره ، مجریگری ، مباحثه ، مذاکره و مصاحبه استخدامی و رسانه ای .

۳۵ - تمرین مخاطب مداری و اجرای روش های جذب مخاطبان

۳

جذابیت و زیبایی نخستین کلمات

فصل 3

چه طور مي توانيم در اولين برخورد تأثير بگذاريم

وارد جايي شده ايد . در مهماني يا جلسه ای , به كسي معرفي مي شويد . با او دست مي دهيد, نگاه تان با هم تلاقي مي كند … و  . .


برچسب‌ها: تمرین سخنرانی, مخاطب مداری, جذب مخاطبان, لبخند, زبان نگاه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ شهریور۱۳۹۱ساعت ۱۵:۵۱ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

نگاه بیشتر - تشکر مفصل - دست دادن

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو ، مناظره ، مجریگری ، مباحثه ، مذاکره و مصاحبه استخدامی و رسانه ای .

۳۵ - تمرین مخاطب مداری و اجرای روش های جذب مخاطبان

۲

نگاه بیشتر - تشکر مفصل - دست دادن

فصل 2

چه طور ، فوراً مورد علاقه واقع شويم !

از دوران كودكي وقتي كه براي جلب توجه ديگران ازنردة تخت بالا مي رفتيم ، تا زماني كه سوار بر ابري به سوي ماوراي اين دنيا پرواز مي كنيم ، مي خواهيم . . .


برچسب‌ها: تمرین سخنرانی, مخاطب مداری, جذب مخاطبان, نگاه به مخاطبان, سپاسگزاری
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ شهریور۱۳۹۱ساعت ۱۴:۵ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

لبخند - زبان نگاه - سکوت

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو ، مناظره ، مجریگری ، مباحثه ، مذاکره و مصاحبه استخدامی و رسانه ای .

۳۵ - تمرین مخاطب مداری و اجرای روش های جذب مخاطبان

۱

لبخند - زبان نگاه - سکوت

فصل 1

در ده ثانيه نشان دهيم كه براي خود كسي هستيم .

يكي از دوستان من به نام كارن در حرفة خود كه تزيين و مبلمان خانه هاست بسيار ماهر و مورد قبول است . همسر او نيز به همان اندازه در كار خودش كه . . .


برچسب‌ها: تمرین سخنرانی, مخاطب مداری, جذب مخاطبان, لبخند, زبان نگاه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ شهریور۱۳۹۱ساعت ۱۳:۲۶ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

نگاه به همه مخاطبان ، یکی از مهارت های سخنرانی است

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو ، مناظره ، مجریگری ، مباحثه ، مذاکره و مصاحبه استخدامی و رسانه ای .

۳۴ - تمرین توجه به همه مخاطبان و نگاه مستقیم و برابر به همه حاضران در محل سخنرانی و جلسات

۷

مهارتهای سخنرانی

نگاه به همه مخاطبان ، یکی از مهارت های سخنرانی است


مهارتهاي مختلف كلامي، هنرهاي تأثير گذاري هستند كه انسانها را در بيان و معرض مباحث و مسائل گوناگون شخصي و عمومي و سازماني ياري مي كنند اهميت و . . .


برچسب‌ها: مهارت های سخنرانی, اصول سخنرانی, مخاطب شناسی, تمرین سخنرانی, نگاه به همه مخاطبان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ شهریور۱۳۹۱ساعت ۱۱:۴۲ قبل از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

این جملات را هرگز در محل کارتان بر زبان نیاورید

 

 این جملات را هرگز در محل کارتان بر زبان نیاورید


بر اساس تحقیقی که به تازگی انجام شده و طبق توصیه کارشناسان، ۱۰ جمله زیر را فیگارو به عنوان بدترین چیزهایی انتخاب کرده که می‌توان در محیط کار به زبان آورد.

« تفاوت میان جمله « تقریبا درست است » با « درست است » آنقدر بزرگ است که به تفاوت میان کرم‌شب‌تاب و رعد و برق می‌ماند. معنای این جمله‌ « مارک تواین را وقتی بهتر درک می‌کنیم که بدانیم گفتن بعضی جمله‌ها در کار چقدر می‌تواند ویرانگر باشد. فرقی نمی‌کند شما کارمند باشید یا مشتری یا جزو مقامات بلند پایه؛ این کلمات شما هستند که به شما و شخصیت کاری‌تان رنگ و رو می‌دهند.

با این حال اغلب اوقات وقتی در محیط کاری شروع به صحبت می‌کنیم اغلب از کلماتی مبهم و تردید آمیز استفاده می‌کنیم که تنها فایده‌اش مخدوش کردن پیامی است که قصد انتقال آن را داریم. کاربرد کلمه‌هایی همچون « به نوعی، در اغلب موارد » باعث کاهش قدرت کلام می‌شود یا استفاده از جمله‌های منفی مثل « نمی‌توان، امکان ندارد و هرگز » که باعث نا امیدی و منفعل شدن می‌شود.

براساس تحقیقی که به تازگی انجام شده و طبق توصیه کارشناسان، ۱۰ جمله زیر را فیگارو به عنوان بدترین چیزهایی انتخاب کرده که می‌توان در محیط کار به زبان آورد.


1 - این کار من نیست

همین جمله ساده و پرکاربرد باعث می‌شود شما خودتان را از جمع اعضای تیم کاری‌تان جدا کنید. این جمله دقیقا متضاد حس انعطاف‌ پذیری و میل به یاد گرفتن چیزهای جدیدی است که برای برعهده گرفتن پست‌های حساس و عالی حیاتی است. به جای این جمله منفی می‌توان از این جمله مثبت استفاده کرد: « واقعا در این زمینه تجربه‌ای ندارم.»

 

2 - فکر می‌کنم که

« لوری توماس روس که مدیر یک شرکت بزرگ است اعتقاد دارد این جمله و جمله‌های مشابه آن همچون « تصور می‌کنم، احساس می‌کنم » باعث می‌شود از تسلط مدیریتی شما کاسته شده و قدرت پیام را نیز تضعیف کند. گفتن « فکر می‌کنم این بهترین استراتژی است » قدرت کمتری دارد از جمله « این بهترین استراتژی است. » حتی این مورد را باید به تشکر کردن هم تسری دارد.


3‌ - نمی‌دانم

شما فکر می‌کنید گفتن این جمله یعنی صداقت؟ با گفتن این جمله ممکن است دیگران فکر کنند شما از روی تنبلی با این جمله خود را خلاص کرده‌اید. به جای این جمله بگویید:« اجازه بدهید جواب را پیدا کنم.» یا« نمی‌دانم چطور این کار را انجام دهم.» و حتی « برای انجام این کار از چه کسی می‌توانم کمک بگیرم؟» نیز جمله مناسبی است. با این کار زمان می‌خرید تا راه حل را بیابید.

4 - نمی‌توانم

با بر زبان « نیاوردن » این جمله به همکاران خود می‌فهمانید که برای هر نوع یادگیری آماده هستید. می‌توانید مشکل را بررسی و راه حل پیشنهاد کنید. مثلا اگر از شما خواسته باشند پروژه‌ای را معرفی کنید که به دلیل مشغله کاری توان انجام آن را ندارید بگویید: « متاسفانه الان مشکلی دارم. با این حال با فلانی در این مورد صحبت کرده‌ام و مطمئنم او به خوبی از پس آن برمی‌آید.»


5 - ولی

استفاده از کلمه « ولی » همه آن چیزی را که پیش از این گفته‌اید کاملا انکار می‌کند. مثلا این جمله را ببینید: «این پیراهن خیلی زیباست اما این گوشواره‌ها به پیراهنت نمی‌آید.» ما همیشه به طورغریزی جملات منفی را می‌بینیم. بنابراین استفاده از این کلمه تنها باعث برجسته شدن بخش منفی ماجرا می‌شود.


6 - سعی خودم را می‌کنم

استفاده از این جمله یعنی احتمال شکست وجود دارد و ممکن است داستان به آخر نرسد. وقتی در ساعات آغازین کار، رئیس‌تان از شما می‌خواهد کاری را انجام دهید و شما به او می‌گویید « سعی خودم را می‌کنم » باعث می‌شود تردید در روح رئیس‌تان شکل بگیرد. به جای این جمله می‌توانید بگویید: « ساعت ۹ روی میز کارتان خواهد بود. »


7 - ایده خوبی نیست

این اولین و دم‌ دست‌ترین جمله‌ای است که در برابر ایده‌های همکارانتان می‌توانید بگویید. بکار بردن این جمله باعث می‌شود آنها جرات ابراز ایده‌های خود را نداشته باشند. به جای اینکه چیزی را به طور کامل رد کنید می‌توان مثلا از یک پرسش استفاده کرد: « خب می‌توان این ایده را اجرایی کرد؟»


8 - تقصیر من نیست

به جای گفتن این جمله و در مقام ضعف و مظلوم‌ نمایی قرار گرفتن بهتر است دست بالا را بگیریم. چنین جمله‌هایی می‌تواند کمک حال هرکسی باشد: « سعی می‌کنم بفهمم چه اتفاقی افتاده است.» یا« بهتر است سعی کنیم بفهمیم چطور می‌شود از تکرار این اتفاق جلوگیری کرد. »


9 - تصور می‌کنم

اجتناب کردن از جمله‌هایی که در آنها عدم قطعیت موج می‌زند باعث می‌شود قدرت و تسلط خود را بهتر به دیگران نشان دهید. اگر ذهن شما را چیزی به خود مشغول کرده که باعث درنگ شما می‌شود به جای اینکه با خجالت صحبت کنید بهتر است مشغولیت ذهنی‌تان را صادقانه مطرح کنید.


10 - غیرممکن است

این جمله بدون شک منفی‌ترین جمله این فهرست است. این جمله یعنی اینکه شما حتی آماده نیستید که آن موضوع خاص را امتحان کنید. حس منفی واگیردار است و همچون یک ویروس منتشر می‌شود. برای مثبت بودن می‌شود گفت: «خب بگردیم شاید راه حلی پیدا کردیم. »
 

www.Magazin.ir 

 http://www.web.iran-forum.ir/life-style/work-life/small-business/43799-این-جملات-را-هرگز-در-محل-کارتان-بر-زبان-نیاورید.html#


برچسب‌ها: هنر گفتگو
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۱ساعت ۱۴:۲۹ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

چگونه یک سخنران و گوینده و مجری جذاب و تأثيرگذار باشيم

 

چگونه یک سخنران و گوینده و مجری جذاب و تأثيرگذار باشيم


بیشتر اوقات زندگی روزمره ما به مراوده و گفتگو و تعامل با دیگران میگذرد. در منزل، محل کار، خیابان، تاکسی، مغازه، کلاس درس و … در این میان همیشه عده‏ای انگشت شمار از افراد در میان دیگران برتر بوده و نامشان زبانزد دیگران است. همچنین همیشه باعث جذب سایرین شده و در کل افرادی پرنفوذ و تاثیرگذار هستند. البته جذابیت شخصیتی با جذابیت زیبا بودن فرق دارد. جذابیت و گیرایی شخصیتی کاملا اکتسابی است و آگاهانه و یا ناآگاهانه کسب میشود. اینگونه افراد هیچ فرقی با دیگران ندارند؛ مثلا ستاره داشته و یا اینکه جادوگری بدانند بلکه به صورت دانسته و یا ناخودآگاه یک سری قوانین را همیشه رعایت می‏نمایند که همین قوانین عامل برتری و جذب دیگران و عامل نفوذ در اذهان است. ما نیز می‏توانیم اینطور باشیم. در اینجا به بعضی از این عوامل اشاره‏ای مختصر می‏نمایم :

1- کمتر حرف بزنیم : این بدان معنا نیست که حرف نزنیم و یا سرمان در لاک خودمان باشد. بلکه هرجا نیاز به صحبت کردن بود خود را نشان داده و نظر خود را ایراد کنیم. متاسفانه بعضی افراد اینطور برداشت می‏نمایند که کم گویی یعنی هیچ‏گویی و همین امر باعث منزوی شدن و دور شدن از اجتماع می‏گردد.

2- قبل از شروع صحبت حداقل ۳۰ ثانیه فکر کنیم : فکر کردن قبل از شروع صحبت هر چند کم و کوتاه باعث گزیده‏گویی شده و از هرگونه گاف زدن و همچنین بیهوده گویی و با عجله صحبت کردن جلوگیری می‏کند. حتما دیده‏اید افرادی که پس از شنیدن حرفی یا سوالی مدت زمانی کوتاه آنرا حلاجی نموده و سپس بیان می‏نمایند و اکثر اوقات جواب آنها بسیار متین و درست است و هیچ جای ایراد نیست. اما امان از افرادی که آنچه به ذهنشان می‏آید را بیان می‏نمایند، بدون اینکه حتی لحظه‏ای در مورد آن فکر کنند. به اصطلاح با صدای بلند فکر ‏می‏کنند و اکثر اوقات حرفهایی می‏زنند که باعث پشیمانیشان می‏گردد. فکر کردن آسان است. تمرین کنیم.

3- با صدای بلند نخندیم : خنده با صدای بلند شخصیت انسان را زیر سوال می‏برد. هیچ انسان گرانمایه‏ای را نخواهید دید که با صدای بلند خندیده و یا قهقهه بزند. از بازیگران معروف سینما (در زندگی شخصی) گرفته تا بزرگان و دانشمندان. با صدای بلند خندیدن باعث جلب توجه دیگران شده و با توجه به اینکه دیگران نمی‏دانند مطلب شما چقدر خنده‏دار است، باعث سوء برداشت آنها می‏شود.

4- لبخند بزنیم : یک لبخند کوچک باعث جذب می‏شود. هر انسان دارای کودک درونی است که آن کودک درون به آنچه که خود بخواهد جذب می‏شود چه بخواهیم و چه نخواهیم. اخلاق کودک درون دقیقا مانند کودکان است و به چیزهای زیبا عکس العمل مثبت نشان می‏دهد. پس همانطور که یک کودک جذب یک لبخند می‏شود، ما نیز جذب چهره‏های بشاش و خنده‏رو می‏شویم. همچنین لبخند باعث زیباشدن چهره می‏شود.

5- در امور دیگران دخالت نکنیم : برایتان چقدر پیش آمده که با تلفن همراه یا شخصی دیگر صحبت می‏کرده ‏اید که دقیقا پس از پایان صحبت، یک نفر دیگر آمده وگفته "چی شده؟"؟ حتما برایتان پیش آمده است که این قضیه کمی باعث تنفر شما شده است. امور دیگران به ما ربطی ندارد زیرا اگر ربط داشت، با ما نیز در میان گذاشته می‎‏شد. دخالت در امور دیگران باعث دفع آنها شده و نوعی دورشدن را ایجاد می‏نماید. زیرا با توجه به شناختی که افراد از شخص فضول دارند، از رفت و آمد و حتی صحبت مقابل وی خودداری می‏کنند.

6- شوخ طبع باشیم ولی بسیار بسیار کم شوخی کنیم : شوخی هرقدر هم کوچک می‏تواند باعث رنجش شود مگر اینکه این شوخی با فکر قبلی و بررسی بیان شده و یا انجام شود. مثلا شوخی‏هایی که با شخصیت افراد رابطه دارد باعث قتل شخصیت می‏شود. شوخی اگر در حد یک لبخند کوچک و ملیح باشد، بسیار شیرین است و نه بیشتر. شوخی فراوان انرژی ذهنی را کاسته و جذابیت را از بین می برد. چراکه شوخی بتدریج پرده های حرمت را پاره کرده و کم کم موجب بی احترامی می شود. با این حال تبسم به چهره جذابیتی عمیق می بخشد. در تبسم سنگینی و متانت موج می زند ولی در خنده زیادی و شوخی سبکی و کاهش جذابیت نهفته است.

7- آنچه هستیم باشیم : از بیان حرفهای بیخودی و دروغ و بزرگ کردن خود بپرهیزیم. آنچه که هستیم باشیم به این معنا که خود را بزرگتر از آنچه هستیم جلوه ندهیم و سعی نکنیم خود را به زور در دل مردم جای دهیم.

8- به وضع ظاهری خود برسیم : یکی از عواملی که باعث تاثیرگذاری در بین سایرین می‏شود، خوش لباسی، خوشبویی و خوش صورتی است. مطمئنا هیچ کس دوست ندارد با شخصی که دهان او بوی بد می‏دهد و یا لباسش پاره است دمخور شود. ضمن اینكه هماهنگی و پاکیزگی ناخودآگاه باعث جذب مردم می شود. البته باید دقت شود که لباس های عجیب و غریب باعث جذب نمی شود. تمیزی و اطوی لباس، موهای مرتب، دهان خوشبو مجذوب كننده است. اما آراستگی ظاهری فقط به پوشش داخل و خارج خلاصه نمی شود بلکه حرفهای زیبا، جملات مثبت، اعمال درست نیز باعث جذب است.

9- سکوت را تمرین کنیم : بعضی افراد می پندارند که هر چه شلوغتر و پر صداتر باشند بیشتر جذب می شوند ولی اینطور نیست. سکوت تاثیری ذهنی در افراد می گذارد. هنگام سکوت، در اطراف خود ایجاد خلاء می نماییم و این خود باعث جاذبه است. ضمن اینکه سکوت انسان را عاقلتر و با تجربه تر نشان می دهد، زمینه ای مناسب برای صمیمیت است. البته سکوت ناشی از ترس و عدم اعتماد بنفس، باعث کاهش جذابیت است. همچنین نرم و با ملایمت صحبت كنیم چراكه جیغ، داد و هوار، بلند صحبت کردن و خشن و عصبی بودن باعث قطع اعتماد مردم می شود.

10- فرد محترمی باشیم : به خود و دیگران احترام بگذاریم. بی ادبی در کلام و گفتار و رفتار از جذابیت بسیار می کاهد. باید در ظاهر آراسته و در باطن وارسته بود. شخص مودب و متین و محترم بی تردید جذاب تر از بی ادبان است. هتاکی و ناسزا گفتن حتی به افراد بدصفت و بی شخصیت و همچنین تحقیر و تمسخر و غیبت و بدگویی مخالف با احترام است.

11- در رفتار و كلام قاطعیت داشته باشیم : سست عنصر نبودن و پای تصمیمات و تعهدات ماندن موجب جذابیت است. افرادی که شخصیتی قاطع دارند هدفهای مشخص و ارزشهای معینی و برنامه های مدونی دارند و بلااستثنا جذابند. قدرت "نه" گفتن به درخواست های بی ارزش دیگران موجب رویش جذابیت است. بعضی افراد خود را فدای این و آن می کنند و هرکار مثبت یا منفی را قبول میکنند و اینطور می خواهد در دل دیگران رخنه کنند که نمی شود. جذابیت یعنی مصمم بودن و قاطعیت در رفتار و گفتار.

12- مراقب امیال و غرایز شخصی خود باشیم : افراد دارای شخصیت مسلط و چیره بر غرایز و امیال، دارای تسلط بیشتری هستند. کسانی که بر میل جنسی، میل غذا خوردن، عواطف و هیجانات خود مسلط هستند، جذابیت معنوی دارند. تاثیر روانی گذاشته و انرژی مثبت از وجودشان فوران می کند. کسانی که غریزی و هوی هوسی هستند و مدام در پاسخ به امیال خود به سر می برند و نمی توانند خود را کنترل نمایند و خصوصا به زبان و نگاه خود مسلط نیستند، هیچگاه به جذابیتی كه انتظار دارند دست نخواهند یافت و مسلما بدون كسب جذابیت از تاثیرگذاری هم خبری نیست.

http://www.takraghami.com/


برچسب‌ها: اصول سخنرانی, هنر گویندگی, هنر مجریگری, اثر گذاری بر مخاطبان, اصول جذب مخاطبان
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲ آبان۱۳۹۰ساعت ۱۸:۱۳ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

مخاطب شناسی در گفتگو با جوانان


مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسی و شیوه های متقاعد کردن ، اقناع و ترغیب مخاطبان

۱۳

مخاطب شناسی در گفتگو با جوانان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۰ساعت ۱۹:۸ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری 

اقناع Persuasion

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسی و شیوه های متقاعد کردن ، اقناع و ترغیب مخاطبان

۱۲


اقناع          Persuasion


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۰ساعت ۱۸:۳۳ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری 

هنر و علم متقاعد کردن دیگران

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسی و شیوه های متقاعد کردن ، اقناع و ترغیب مخاطبان

۱۱

هنر و علم متقاعد کردن دیگران


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۴ مهر۱۳۹۰ساعت ۲۲:۴ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری 

روش های متقاعد کردن و تاثیر گذاشتن

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسی و شیوه های متقاعد کردن ، اقناع و ترغیب مخاطبان

۱۰

روش های متقاعد کردن و تاثیر گذاشتن


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۴ مهر۱۳۹۰ساعت ۲۱:۳۹ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری 

ضرورت مخاطب شناسی

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسی و شیوه های متقاعد کردن ، اقناع و ترغیب مخاطبان

۸

ضرورت مخاطب شناسی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۴ مهر۱۳۹۰ساعت ۱۹:۵۴ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری 

پیام، هدف، مخاطب

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسی و شیوه های متقاعد کردن ، اقناع و ترغیب مخاطبان

۷

پیام، هدف، مخاطب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۴ مهر۱۳۹۰ساعت ۱۹:۲۳ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری 

مخاطب شناسی در تبلیغ

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسی و شیوه های متقاعد کردن ، اقناع و ترغیب مخاطبان

۶

مخاطب شناسی در تبلیغ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۴ مهر۱۳۹۰ساعت ۱۹:۱۵ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری 

تبلیغ و مخاطب شناسی

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسی و شیوه های متقاعد کردن ، اقناع و ترغیب مخاطبان

۴


تبلیغ و مخاطب شناسی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۴ مهر۱۳۹۰ساعت ۱۷:۵۱ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری 

مفهوم و انواع مخاطب

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسی و شیوه های متقاعد کردن ، اقناع و ترغیب مخاطبان

۳

مفهوم و انواع مخاطب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۴ مهر۱۳۹۰ساعت ۱۴:۴۸ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری 

تاریخچه مخاطبان

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسی و شیوه های متقاعد کردن ، اقناع و ترغیب مخاطبان

۲

تاریخچه مخاطبان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۴ مهر۱۳۹۰ساعت ۱۴:۱۷ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری 

مخاطب شناسی ( ضرورت ها، ویژگی ها، روش ها )

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای تدریس ، سخنرانی ، گویندگی ، گفتگو و مناظرات

۲۹ - مخاطب شناسی و شیوه های متقاعد کردن ، اقناع و ترغیب مخاطبان

۱

مخاطب شناسی ( ضرورت ها، ویژگی ها، روش ها )


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۳ مهر۱۳۹۰ساعت ۲۳:۴۳ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری 

مطالعات و تمرین های ضروری برای سخنرانی ، گویندگی و گفتگو : 21 - هنر سکوت و خوب شنیدن

 

مطالعات ، تجربه ها و تمرین های ضروری برای سخنرانی ، گویندگی و گفتگو

۲۱ - هنر سکوت و گوش دادن ، خوب شنیدن و احترام به مخاطب  ( ۱۲ )

خوب بگوییم، خوب بشنویم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ شهریور۱۳۹۰ساعت ۲۲:۳۲ بعد از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری 

پایه ها و پویه های یک سخنرانی خوب : هنر ترغیب مخاطبان (2)

 پایه ها و پویه های یک سخنرانی خوب

هنر ترغیب مخاطبان (2)

تعدیل شهوت کلام

شهوت کلام یا میل به سخن گفتن ، مانند شهوت خوردن و نوشیدن ، شهوت برتربودن از دیگران ، شهوت برخورداری از قدرت بیشتر ، شهوت ثروت اندوزی ، شهوت گرایش به جنس مخالف ، شهوت شهرت و محبوبیت بیشتر ، شهوت مرگ گریزی وطول عمر بسیار و سایر شهوت ها ، میل طبیعی و غریزی انسان است و جانداران دیگر هم در بسیاری از شهوات ، با انسان ، همسان و مشترکند .

آن چه که انسان دارد و سایر جانداران محروم از آن هستند و آن چه که  ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۲ خرداد۱۳۹۰ساعت ۰:۳۰ قبل از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

پایه ها و پویه های یک سخنرانی خوب : هنر ترغیب مخاطبان (1)

پایه ها و پویه های یک سخنرانی خوب

هنر ترغیب مخاطبان (1)

در مرحله اقناع ، سخنران اندیشه ساز ، باور آفرین ، هدفمند ، تجربه اندوخته ،  هوشمند و ماهر ، کارآگاهانه می کوشد تا علاوه بر تفسیروگزارش اصولی دقائق و لطائف و ظرائف پیام و . . .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۱ خرداد۱۳۹۰ساعت ۰:۳۰ قبل از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

پایه ها و پویه های یک سخنرانی خوب : هنر اقناع مخاطبان (4)

پایه ها و پویه های یک سخنرانی خوب

هنر اقناع مخاطبان (4)

چالش های اقناع مخاطبان

ممکن است مخاطبان از سخنان سخنران ناشناخته ای ، با تردید و بدگمانی ، استقبال کنند خصوصا اگر متوجه شوند که سخنران ، قصد تغییر باورها و ذهنیت های گذشته آنان را دارد . ( طبیعت مخاطبان در چنین موقعیت و فضائی ، اقتضاء می کند رفتار و واکنشی توأم با هشیاری و احتیاط نسبت به سخنران داشته باشند . )


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۲۰ خرداد۱۳۹۰ساعت ۲:۰ قبل از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

پایه ها و پویه های یک سخنرانی خوب : هنر اقناع مخاطبان (3)


پایه ها و پویه های یک سخنرانی خوب

هنر اقناع مخاطبان (3)

 اقناع مخاطبان ، علاوه بر نیاز به رعایت مقررات وشرائطی که قبلا به آن ها اشاره شد و بعدا نیز به سایر موارد اشاره می شود ، مستلزم توجه بیشتر به سه نکته مهم تر زیر است :

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۲۰ خرداد۱۳۹۰ساعت ۱:۰ قبل از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

پایه ها و پویه های یک سخنرانی خوب : هنر اقناع مخاطبان (2)

پایه ها و پویه های یک سخنرانی خوب

هنر اقناع مخاطبان (2)

 

اگر تمام مهارت ها و هنرهای یک سخنران موفق برای ایراد یک سخنرانی خوب را در یک کفه قرار دهیم ، هنر اقناع و هنر ترغیب مخاطبان ، در یک کفه دیگر و هم سنگ  ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۲۰ خرداد۱۳۹۰ساعت ۰:۵ قبل از ظهر  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر